o belde 452

Belirtilere dikkat: Belde ağrıyla ortaya çıkıyor, kamburluğa kadar götürüyor Bunlardan birçoğu gizli benzetmeler biçiminde ortaya çıkıyor. Fakat bunlar teşbih değil istiare biçiminde karşımıza çıkıyor.. Örneğin […]